Warsztaty „Czas na zgodę”. Projekt finansowany przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w ramach programu „Przyjazna i bezpieczna szkoła”

Opublikowany 2015/09/21

Od września do grudnia 2015 roku mediatorki z naszej Fundacji (Małgorzata Ratajczyk-Dobrowolska i Hanna Boguta-Marchel) prowadzą warsztaty w klasach szóstych szkół podstawowych na warszawskim Mokotowie i Ursynowie.

Warsztaty pt. „Czas na zgodę” finansowane są przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w ramach programu „Przyjazna i bezpieczna szkoła”. Są to praktyczne zajęcia z zakresu komunikacji, rozwiązywania konfliktów i mediacji rówieśniczej, podczas których szóstoklasiści mają szansę na wzmocnienie miękkich umiejętności komunikacyjnych (porozumienie bez przemocy, komunikat „ja”), ograniczenie agresywnych i niekonstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów oraz nabycie podstawowych umiejętności mediacyjnych umożliwiających wspieranie rówieśników w dążeniu do porozumienia i poszukiwaniu optymalnych rozwiązań konfliktów. Projekt obejmuje łącznie 12 klas szóstych, a zajęcia odbywają się w trzech dwugodzinnych blokach.