SZKOLENIA I WARSZTATY

W zakładzie pracy, korporacji, firmie, charakter pracy managera sprawia, że wyjątkowo często zmuszony jest on uczestniczyć w konfliktach albo jako strona albo jako „rozjemca”. Nie jest to zadanie łatwe, szczególnie wtedy, gdy nie posiadamy odpowiednich umiejętności. Efektywne zarządzanie konfliktem jest ważne dla prawidłowego funkcjonowania zespołu. Mediacja pozwala stronom na wzajemne wysłuchanie racji i wypracowanie korzystnych dla obu stron rozwiązań, które pozwolą zakończyć konflikt. W ten sposób możliwe jest przywrócenie dobrej atmosfery w miejscu pracy i pomiędzy partnerami biznesowymi, zwiększenie efektywności pracowników.

Proponujemy Państwu warsztaty skierowane do kierowników zespołów, menedżerów i kluczowych pracowników, w ramach, których odpowiemy na pytania:

  • Jak zachować się w sytuacjach konfliktu?
  • Jak nie dopuścić do eskalacji sporu i poprowadzić skłócone strony do zgody?
  • Jak dotrzeć do prawdziwych, a nie tylko deklarowanych przyczyn sporu?

 

Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem tak w prowadzeniu szkoleń, jak i mediacji. Zobacz ZESPÓŁ.