Fundacja Dobrych Rozwiązań

 jest organizacją pozarządową założoną w celu promowania partycypacyjnych metod rozwiązywania sporów i konfliktów,

w szczególności mediacji i konsultacji społecznych.

Fundacja skupia mediatorów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie rozwiązywania sporów, tworzenia rozwiązań systemowych,

działania na rzecz rozwoju mediacji w Polsce.

Prowadzimy mediacje ze skierowania sądowego i na wniosek prywatny:

cywilne

gospodarcze

rodzinne 

pracownicze

wielostronne i społeczne