Joanna Kubiak - Przegląd Gastronomiczny nr 9/12

We wrześniowym numerze Przeglądu Gastronomicznego ukazał się artykuł Joanna Kubiak nt. korepetycji z rozwiązywania konfliktów . >>

Joanna Kubiak - Przegląd Gastronomiczny nr 10/12

Przeglądzie Gastronomicznym nr 10/12 mediatorka Joanna Kubiak mówi o umiejętności rozwiązywania konfliktów w zarządzaniu zespołami w branży gastronomicznej. >> 

Joanna Kubiak - Przegląd Gastronomiczny nr 11/12

W listopadowym numerze Przeglądu Gastronomicznego można przeczytać o sztuce rozwiązywania konfliktów w kontekście kształctowania wizerunku organizacji. >>