Prowadzimy mediacje w następujących obszarach:

mediacje cywilne 

np. o podział majątku, zapłatę, zniesienie współwłasności, spadkowe, sąsiedzkie

mediacje gospodarcze

np. o zapłatę, zniesienie udziałów, ochronę praw autorskich, czyny nieuczciwej konkurencji

mediacje rodzinne 

np. o rozwód i separację, ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi, miejsce zamieszkania dziecka, alimenty, ustalenie zasad komunikacji rodziców po rozstaniu

mediacje pracownicze 

np. o mobbing, przywrócenie stosunku pracy, odszkodowanie

mediacje wielostronne i społeczne

np. sąsiedzkie, w ochronie środowiska, mieszkaniowe.   

 

Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za mediacje znajdują się w Cenniku.