CENNIK MEDIACJI

 

MEDIACJE CYWILNE – SĄDOWE:

POSIEDZENIE WSTĘPNE – 60/strona

POSIEDZENIE WSPÓLNE (DO 2 GODZ.) – 100zł/ strona

NASTĘPNA ROZPOCZĘTA GODZINA – 60 zł/ strona

 

MEDIACJE CYWILNE SĄDOWE Z OKREŚLONĄ WARTOŚCIĄ PRZEDMIOTU SPORU (WPS):

1% WPS, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1 000 zł, do podziału na strony.

Zryczałtowane koszty lokalu i korespondencji za każde posiedzenie – 75 zł/strona

 

MEDIACJE POZASĄDOWE BEZ OKREŚLONEJ WPS:

POSIEDZENIE WSTĘPNE – 100 zł/strona

POSIEDZENIE WSPÓLNE (DO 2 GODZ.) – 120 zł/strona

NASTĘPNA ROZPOCZĘTA GODZINA – 90 zł/strona

 

MEDIACJE POZASĄDOWE Z OKREŚLONĄ WPS:

1%  WPS sporu jednak nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 5 000 zł,  do podziału na strony.

Zryczałtowane koszty lokalu i korespondencji za każde posiedzenie – 75 zł/strona

 

MEDIACJE  KARNE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości (Wynagrodzenie dla mediatora – 120 zł – za całość postępowania mediacyjnego oraz zryczałtowane koszty korespondencji – 20 zł,)

 

MEDIACJE NIELETNICH SPRAWCÓW CZYNU KARALNEGO

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości (10 % wynagrodzenia kuratora sądowego)

 

POZOSTAŁE MEDIACJE (WIELOSTRONNE I SPOŁECZNE)

Do indywidualnego ustalenia ze stronami/zamawiającym/kontrahentem.