ZARZĄD FUNDACJI

 

Małgorzata Ratajczyk-Dobrowolska                             Michał Czapski        

          Małgorzata Ratajczyk - Dobrowolska                                                                                  Michał Czapski                                

                          Członek Zarządu                                                                                                        Członek Zarządu

 

kontakt: 501-225-884, malgorzata.dobrowolska@fdr.org.pl                                     kontakt: 501-516-156, michal.czapski@fdr.org.pl