NASZ ZESPÓŁ 

 

H.Marchel

Hanna Boguta-Marchel

Ukończyła Instytut Anglistyki UW oraz Wydział Psychologii UW, obroniła doktorat z zakresu literatury amerykańskiej przy Wydziale Neofilologii UW. Mediuje od 2012 roku, specjalizuje się w mediacjach rodzinnych. Przyjmuje również w poradni małżeńskiej jako psycholog i mediator. Interesuje się szczególnie dynamiką komunikacji w związkach. Na co dzień pracuje jako nauczyciel akademicki w Instytucie Anglistyki UW oraz Instytucie Filologii Angielskiej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, prowadząc zajęcia psychologiczno-pedagogiczne dla przyszłych nauczycieli. W wolnym czasie lubi dobre powieści, rodzinne spacery oraz krótsze i dłuższe wyprawy.

Mediuje w sprawach: rodzinnych

Kontakt: tel. kom. 505 139 698               e-mailhanna.marchel@fdr.org.pl

M.Czapski

 

 Michał Czapski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Mediuje od 2007 r., specjalizuje się w mediacjach cywilnych, gospodarczych i wielostronnych. Współpracownik Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości oraz Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynator programów dotyczących mediacji, współtwórca portalu mediacyjnego, autor artykułów i komentarzy poświęconych problematyce mediacji. Prywatnie: miłośnik podróży, krajów Kaukazu i dobrej książki.

Mediuje w sprawach: cywilnych, gospodarczych i społecznych

Kontakt: tel. kom. 501 516 156                 e-mail: michal.czapski@fdr.org.pl

J.Figura

Joanna Figura

Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Specjalistka ds. negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów. Mediatorka, prowadzi mediacje od ponad 15 lat. Mediuje w sprawach nieletnich, karnych, cywilnych, pracowniczych i gospodarczych. Współzałożycielka organizacji mediacyjnych(SMR, PCM), członkini zarządów, koordynatorka projektów mediacyjnych. Trenerka umiejętności społecznych, mediacji i antydyskryminacji. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Z wielką pasją mediuje, w chwilach wolnych medytuje.

 

Mediuje w sprawach: cywilnych, gospodarczych i pracowniczych

Kontakt: tel. kom. 883 057 869               e-mail: joanna.figura@fdr.org.pl

D. Grabiec

Dorota Grabiec

Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych. Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania i kontroli wewnętrznej. Na co dzień pracuje w jednej z polskich spółek akcyjnych.

 

  

 

Mediuje w sprawach: cywilnych i gospodarczych

Kontakt: tel. kom. 502 019 945                     e-mail: dorota.grabiec@fdr.org.pl

A. Podmiotko

Aleksandra Podmiotko

Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Z zawodu kurator sądowy dla dorosłych. Ukończyła szkolenia z mediacji jak i szkolenia dotyczące przemocy w rodzinie. Mediacje prowadzi od 2005 r. Specjalizuje się w mediacjach rodzinnych. Jest koordynatorem ds. stażu mediacyjnego w FDR. Członek Stowarzyszenia Penitencjarnego "Patronat" z którym współpracuje od 2005 roku. Kocha muzykę, taniec i góry.

Mediuje w sprawach: cywilnych, rodzinnych

Kontakt: tel. kom. 501 503 367                 e-mail: aleksandra.podmiotko@fdr.org.pl

K.Kwiatkowska

Katarzyna Kwiatkowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów przy Wydziale Prawa UW. Bogate doświadczenie z zakresu prawa handlowego,  gospodarczego i cywilnego, zdobyte podczas wieloletniej pracy w międzynarodowych firmach prawniczych. Od 2010 r. zajmuje się mediacjami.

 

 

Mediuje w sprawach: cywilnych i gospodarczych

Kontakt: tel. kom. 606 134 110       e-mail: katarzyna.kwiatkowska@fdr.org.pl

A.Nazaruk

Aleksandra Nazaruk

Absolwentka SGH w Warszawie, mediuje od 2005 r. Ukończyła liczne szkolenia i warsztaty w zakresie mediacji karnych, cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, a także szkolenia i warsztaty w zakresie Konferencji Sprawiedliwości Naprawczej. Mediuje w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i gospodarczych. Lubi pracować z ludźmi i stara się z optymizmem podchodzić do ich problemów. W chwilach wolnych słucha muzyki rozrywkowej, czyta prozę psychologiczno-obyczajową oraz literaturę popularno-naukową.

 

Mediuje w sprawach: cywilnych, rodzinnych i gospodarczych

Kontakt: tel. kom. 608 124 873              e-mail: aleksandra.nazaruk@fdr.org.pl

 

M.Dobrowolska 

Małgorzata Ratajczyk – Dobrowolska

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim i Poradnictwa Psychologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez wiele lat osadzona w biznesie. Z mediacjami związana od 2005 roku. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji rodzinnych, cywilnych, gospodarczych i społecznych. Koordynator programów dotyczących mediacji, współzałożyciel Klubu Mediatorów – nieformalnej organizacji skupiającej mediatorów z różnych środowisk. Ukończyła wiele szkoleń, w tym mediacyjnych i z zakresu prawa. W wolnym czasie czyta, podróżuje i jeździ konno.

Mediuje w sprawach: cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, prawa pracy i społecznych

Kontakt: tel. kom. 501 225 884      e-mail: malgorzata.dobrowolska@fdr.org.pl

 

Adrianna Rudzińska – Żurek

Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UW w zakresie negocjacji, mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Mediacjami zajmuje się od 2008 r., główny obszar zainteresowań to mediacje cywilne i gospodarcze. Jest absolwentką studiów na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, a także studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ma ponad 12 letnie doświadczenie biznesowe, zwłaszcza w zakresie nadzoru korporacyjnego i zarządzania projektami.

Mediuje w sprawach: cywilnych, gospodarczych i prawa pracy

Kontakt: tel. kom. 602 250 600   e-mail: adrianna.rudzinska-zurek@fdr.org.pl

 H.Wolska

 

 

Halina Wolska

Absolwentka prawa oraz socjologii w ramach studiów doktoranckich na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, trenerka szkoleń z zakresu zarządzania administracją publiczną, konsultantka ds. CAF, wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach. Ukończyła szkolenia prowadzone przez Polskie Centrum Mediacji: szkolenie ogólne oraz szkolenie z mediacji cywilnych i gospodarczych.

Mediuje w sprawach: cywilnych, gospodarczych i prawa pracy, administracyjnych  i społecznych

Kontakt: tel. kom. 602 395 612                  e-mail: halina.wolska@fdr.org.pl

 

Zawartość