Kim jest mediator?

Mediator jest bezstronną i neutralną osobą, profesjonalnie przygotowana do tego, by pomóc porozumieć  się osobom znajdującym się w konflikcie. Z jego pomocą strony konfliktu wypracowują optymalne rozwiązania nie będąc oceniane, ani krytykowane.

Mediator pomaga:

  • Porozumieć się w atmosferze wzajemnego szacunku
  • Dotrzeć do potrzeb i oczekiwań każdej ze stron
  • Zrozumieć stanowisko drugiej strony
  • Znaleźć rozwiązania akceptowalne dla wszystkich
Listy stałych mediatorów prowadzone są przez Prezesów Sądów Okręgowych.