KONSULTACJE SPOŁECZNE

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego wymaga zwiększonej aktywności obywateli, włączenia ich w podejmowanie decyzji, które będą miały istotny wpływ na warunki ich życia. Taki sens ma pojawienie się w przepisach prawa regulacji dotyczących konsultacji społecznych. Dobre decyzje, to decyzje poddawane ocenie jak największej grupy interesariuszy. Jednak wszędzie, gdzie w grę wchodzą odmienne interesy, różne potrzeby, gdzie przecinają się drogi większej grupy ludzi, prowadzenie dialogu jest niełatwym zadaniem. Rozmowy wielostronne dotyczące wielopłaszczyznowych problemów wymagają zaplanowanego prowadzenia tak, aby można było wyczerpująco zanalizować kwestię, biorąc pod uwagę różne punkty widzenia, rożne potrzeby.

Nasi moderatorzy specjalizują się w prowadzeniu spotkań moderowanych, prowadzonych w ramach konsultacji społecznych, wspomagając konstruktywny ich przebieg.

Z usług naszych specjalistów skorzystały Biuro Polityki Lokalowej miasta stołecznego Warszawy, Urząd Dzielnicy Białołęka, Urząd Dzielnicy Ochota, społeczność lokalna Białki Tatrzańskiej, inwestorzy prowadzący konsultacje związane z budową odnawialnych źródeł energii.  

 

Poniżej prezentujemy materiały dotyczące tematyki konsultacji społecznych:

Informowanie, konsultacje i uczestnictwo w ochronie środowiska

Mediacja społeczna w ochronie środowiska