Mediacja - co to takiego?

MEDIACJA to polubowny sposób rozwiązywania konfliktów przy udziale bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej, mediatora.

Konflikt to zjawisko dynamiczne i często gwałtowne. Towarzyszą mu silne emocje. Gdy dotyczy spraw dla nas istotnych trudno jest nam usłyszeć argumenty, dostrzec rozwiązania dobre dla obu stron. Konflikty mogą być twórcze i dawać szansę na zmianę. Mogą też stać chronicznym, trwającym wiele lat problemem, treścią życia. Aby temu zapobiec skorzystaj z pomocy mediatora.